Social Nerwork

e-mail: info@btaprague.com
e-mail: info@btaprague.com

Všeobecné obchodní podmínky

British Tennis Academy (BTA) nacházející se ve RS Sportcentrum, Suttnerové 841/2 160 00, Praha 6, nabízí individuální lekce tenisu, soukromé sdílené tenisové lekce, soukromé skupinové tenisové lekce a organizovanou BTA skupinovou výuku tenisu pro hráče tenisu všech výkonnostních úrovní a věkových kategorií. Vysoce kvalitní profesionální tenisový koučink je k dispozici v angličtině.

Obecná pravidla

BTA tenisové lekce obvykle trvají 55 minut plus 5 minut na uklízení kutru pro následující lekci. Hodnotící schůzka nového tenisového hráče trvá po dobu 25 až 55 minut v závislosti na úrovni hráčských schopností.

Rezervace zákazníků na tenisové lekce pro nové funkční období je založena na pravidle BTA „kdo dřív přijde – je dříve na řadě“. Všechny tenisové lekce závisí na dostupnosti z důvodu omezené kapacity míst. Pokud je kapacita kurzu naplněna, zbývající zákazníci jsou umístěni na čekací listinu, pokud mají zájem o účast v BTA programu v budoucnu.

BTA nabízí kurzy v podzimním semestru (září-prosinec), v jarním semestru (leden-polovina dubna) a letním semestru (polovina dubna do června). Před každým novým termínem, stávající zákazníci a zákazníci z čekací listiny obdrží e-mail se všemi podrobnostmi tykající se nového termínu. Všichni tenisté jsou vyzváni, aby si co nejdříve zarezervovali své lekce a zaplatili školné nejpozději před první lekci nového funkčního období. Zůstane-li poplatek nezaplacený od druhé třídy nového semestru, British Tennis Academy má právo nabídnout místo osobě z čekací listiny. Poplatek je možné zaplatit v hotovosti nebo bankovním převodem. BTA poskytne zákazníkům doklad o zaplacení nebo fakturu do jednoho týdne od zaplacení, bude-li částka zaplacena v plné výši.

British Tennis Academy neposkytuje zákazníkům náhradu z důvodu nemoci, úrazu nebo nepřítomnosti v BTA skupinových lekcích. Soukromé lekce tenisu lze upravit pomocí oznámení.  BTA vyžaduje, aby individuální lekce byly zrušeny nejméně 48 hodin před konáním jinak bude zákazníkovi účtován plný poplatek.

Individuální lekce (pondělí až pátek)

Jednotlivci mohou zrušit své tenisové lekce a kurt s více než 48 hodin předstihem. BTA může přesunout lekce na víkend pro doplnění ztracené hodiny v závislosti na dostupnosti halového kurtu.

Jednotlivci (víkendy)

Časový blok zarezervovaný pro jednotlivce během víkendu může být zrušen na základě oznámení s 48hodinovým předstihem a zákazníkovi tak nebude účtován žádný poplatek za lekci nebo kurt.. Tyto lekce mohou být přesunuty do dalšího víkendu.

Sdílené nebo skupinové lekce (pondělí až pátek)

Rezervace halového kurtu nemůže být zrušena z důvodu skutečnosti, že poplatek za kurt je placen dopředu. Tenisové lekce mohou být zrušena na základě oznámení s 48 hodinovým předstihem, ale všichni hráči ve skupině nebo sdílené lekcí musí být nedostupní. Doporučujeme, aby výuka pokračovala jako obvykle.

Tenisové vybavení

Všichni hráči musí mít správné boty na tenis a vlastní tenisové rakety. Trenér je schopen zákazníkům poskytnout radu pro zakoupení vhodné tenisové rakety. BTA může doporučit vhodné značky pro tenisové vybavení a demo rakety mohou být zdarma testovány pouze během výuky. Všechno ostatní tenisové vybavení je k dispozici. K dispozici je také výplet tenisových raket.

Soukromé lekce tenisu (individuální, sdílené, skupiny)

Soukromé tenisové lekce jsou lekce, které jsou organizovány jednotlivci; není zde žádná progrese přes BTA skupiny. Hráči se mohou rozhodnout, zda chtějí hrát samostatně nebo zda preferují výběr vlastního tenisového partnera(ů) pro uspořádání soukromé sdílené nebo soukromé skupinové lekce. Ceny za každého hráče jsou vyšší než v případě organizovaných BTA skupin, jelikož tato skupina obsahuje méně hráčů. Pro více informací o našich aktuálních cenách viz náš ceník .Hráči se v případě potřeby mohou střídat za předpokladu, že všichni hráči v soukromé skupině souhlasí.

Standardně je vyžadována plná platba předem pro garanci rezervace kurtu.

BTA Skupiny

BTA skupiny jsou uspořádány podle British Tennis Academy. Skupiny jsou standardizovány; hráči jsou hodnoceni a jsou rozděleni do skupin podle odpovídající standardu hry a tenisové zkušenosti (ne podle věku). Trenér je zodpovědný za přesun hráče o úroveň výš.

BTA skupiny obsahují minimálně 3 a maximálně 4 hráče na jednom kurtu pod vedením jednoho trenéra. Do všech skupin BTA (ať už je to juniorská skupina nebo skupina dospělých), pokud skupina obsahuje 3 hráče, může po hodnocení na základě uvážení trenéra vstoupit nový hráč(i).

Úrovně pokroku pro juniory jsou Červená, Oranžová, Zelená a Zlepšující. Skupiny BTA se zaměřují na koordinaci a získávání dovedností, techniky, taktiky, fitness a duševní výcvik při budování týmového ducha v zápasech v zábavném prostředí.

Hráči ve skupině nemohou obdržet náhrady, jelikož místa jsou vyhrazena pouze pro hráče, kteří prošli hodnocením. Pokud se hráč nemůže z jakéhokoli důvodu – dovolená, nemoc, atd.,- zúčastnit lekce, tato lekce propadne a hráč nemůže žádat náhradu nebo vrácení peněžních prostředků.

V případě nemoci nebo nepředvídané situace ze strany trenéra si BTA vyhrazuje právo přesunout lekci BTA skupiny do dalšího období, v případě potřeby.

Kodex chování pro rodiče s doprovodem dětí

Během průběhu tenisového tréninku v tenisové hale musí rodiče udržet jejich děti sedět a pod neustálým dohledem. Vedení RS Sport Centrum nepovoluje jídlo v tenisové hale.

Seznámil/a jsem se a plně jsem pochopil/a výše uvedené podmínky a souhlasím s nimi.